måndag, september 02, 2013

Reformer i svensk politik 1974

I 1974 års utgåva av årskrönikan Åket i Focus hittar jag följande politiska reformer under rubriken Inrikes (läs inrikespolitik). Så här kunde politik bedrivas för 39 år sedan: 1. Prisstoppet på viktiga livsmedel förlängdes och utvidgades. 2. Arbetsmiljöfonden. 20 procent av ett företags vinst 1974 skall sättas av till en fond. /.../ Fonden skall användas för att bygga nya skyddsanordningar, omklädningsrum, fritidslokaler etc. 3. Statsbidrag för industrins arbetsmiljöer skall införas. En sak som beslöts 1974 och som fortfarande finns kvar är allmän förskola, som funnits sedan 1975. Reformerna i övrigt är inte längre aktuella. Men kunde vara det? Frågan är om t.ex. en "arbetsmiljöfond" inte skulle behövas 2013 också?